Bli medlem i Finansförbundet
Personuppgifter
Personnummer 
Förnamn 
Efternamn 
C/O Adress
Gatuadress privat 
Postnummer/ort 
Land
E-post privat
E-post arbete
Mobil 

Anställningsuppgifter
Sök arbetsgivare 
Månadslön 
Anställd fr.o.m. 
Arbetstid % 
Jag vill bli medlem fr.o.m. 
Kompletterande upplysningar
Ditt godkännande

Jag förklarar mig villig att följa Förbundets stadgar samt erlägga fastställda avgifter (studerandemedlemskap är gratis) på det sätt som föreskrivs av förbundet.

Jag har tagit del av informationen om hur Finansförbundet hanterar mina personuppgifter, enligt gällande dataskyddslagstiftning (GDPR).